ΤΕΣΤΑΡΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ PROFOAM

PROFOAM

Η τεχνολογία PROFOAM παρέχει άμεση αλλά και μακροχρόνια απορρόφηση κραδασμών κατά την πρόσκρουση σε ένα πολύ ελαφρύ πακέτο .